Újítsa fel a fürdőszobáját a Hufbau-Akker segítségével!

2021. január elsején elindult Magyarország történetének egyik legnagyobb otthonteremtési programja. A Hufbau-Akker áruházak szaktanácsadó munkatársai a fürdőszoba és konyha felújításában és a legnagyobb támogatási összeg megszerzésében is tudnak segíteni.

Ha építkezést vagy felújítást tervez, cikkünk és munkatársaink segítenek eligazodni a pályázati útvesztőben és az építőanyagok tengerében.

2021 januárjától új támogatási források nyíltak meg, amelyek a lakás, ház felújítását könnyítik meg. A támogatást gyermekes szülők, családok vehetik igénybe. A finanszírozott tevékenységek köre kiterjed csaknem az összes felújítási munkára, még beépíthető háztartási gépek beszerzésére is. Van azonban néhány fontos feltétel.

A 2021-es évtől legfeljebb hárommillió forinttal támogatja az állam a lakások, házak felújítását*. A támogatást szülők igényelhetik, ha legalább egy gyermek velük él. Minden család egyszer élhet a támogatással, amelynek összege a számlával igazolt felújítási költségek fele, legfeljebb hárommillió forint. Fontos, hogy a támogatási összegben az anyagköltség és a munkadíj 50-50%-os arányban számolható el. A támogatás nem elérhető, ha valaki csak munkadíjra, vagy csak anyagköltségre szeretné igénybe venni.

A maximális, 3 millió forintos összeg akkor hívható le, ha az összköltség eléri a 6 millió forintot, és ezen belül a részköltségek – anyag, illetve munkadíj – fele-fele arányban oszlanak meg. Ha valamelyik nem éri el a lehetséges támogatás felét, akkor az igénylő csak a kisebb tétel kétszeresét kaphatja meg.

Kik igényelhetik?

A lakásfelújítási támogatást igényelhetők köre a gyermekes családok, de ez önmagába még nem elég a folyósításhoz. Számos feltételnek kell megfelelni.

• Legalább egy, a szülőkkel együtt lakó gyermek szükséges a támogatáshoz. A legalább 12 hetes magzatok és a 25. életévüket még be nem töltött, együtt lakó gyermekek is beszámítanak. A gyodra (Gyermekek Otthongondozási Díja) jogosító gyermekek esetében nincs életkori határ.

• Egyszülős családok és különélők, elváltak is élhetnek a lehetőséggel, utóbbiak esetében az a fél jogosult rá, aki neveli a gyermeket. Ha mindketten 1-1 gyereket nevelnek, akkor legfeljebb
1,5-1,5 millió forintot vehetnek igénybe. Az egyik fél – aki éppen nem tervez felújítást – dönthet úgy, hogy lemond a saját részéről, és átadja a támogatásra a jogot a másiknak, aki így a teljes, 3 milliós összegre jogosulttá válik.

• A támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő(k), illetve a kiskorú gyermek a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

• Az igénylés időpontjakor legalább egy éve a bejelentett lakásban kell laknia a szülőknek és a gyermek(ek)nek.

• Legalább 1 éves, maximum 30 napra megszakított folyamatos társadalombiztosítási jogviszony kell a támogatáshoz (vállalkozók esetében is). Mentesülnek a TB jogviszonyra vonatkozó elvárás alól azok az igénylők, akik gyermekük után otthongondozási díjat vagy ápolási díjat kapnak.

• Az igénylőnek nem lehet köztartozása. (A banki adóslistán – KHR – szereplés nem minősül köztartozásnak, így az nem számít kizáró oknak.)

Hogyan folyósítják?

A támogatás az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig, egy összegben igényelhető. A folyósítást követő hat hónapban bármikor ellenőrizhetik kormányhivatalok, hogy az igénylők a támogatást valóban olyan munkák elvégzésére fordították, amire igényelték.

A számla nem elég!

Félreértésre adhat okot, hogy a legtöbb tájékoztatóban az szerepel, hogy a kifizetéshez a számlák bemutatása szükséges. Ez azonban nem elegendő. Fontos, hogy a vállalkozóval, vagy vállalkozókkal szerződést kössünk, ezt is csatolni kell a támogatási kérelemhez. Emellett be kell mutatni a számlák kifizetését igazoló dokumentumot. Ez lehet egy bevételi bizonylat a munkát végző szakembertől, vagy banki átutalási bizonylat. Arra is figyelni kell, hogy ha a megrendelő nem maga szerzi be a szükséges anyagokat, hanem azt is a vállalkozóra bízza, ebben az esetben nem elég a végszámla, külön részletezni kell, hogy ebből mennyi volt az anyagköltség, és mennyi a munkadíj.

Rokonok kizárva

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a vállalkozó által kiállított olyan számla érvényes, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló törvény (áfa-törvény) szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. Nyugta nem, csak számla fogadható el.

A rendelet csak az 5%-os áfát tartalmazó számlát zárja ki a támogatási körből. A 0%-os és 27%-os általános forgalmiadó-tartalommal kiállított számla figyelembe vehető.

A vállalkozó által kiállított számlát csak akkor fogadják el, ha a vállalkozó sem az igénylőnek – együttes igénylés esetén egyik igénylőnek sem – közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ugyanez vonatkozik arra, ha a felújítást nem egyéni vállalkozó végzi, hanem gazdasági társaság. Ebben az esetben az igénylő a felújítást végző gazdálkodó szervezetnek nem lehet tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Ugyanígy nem lehet tag, munkavállaló vagy tisztségviselő az igénylő/igénylők közeli hozzátartozója. Tehát a felújítási kivitelezést végző vállalkozásban például nem lehet tulajdonos vagy alkalmazott az igénylő, így saját magának nem számlázhat.

Önerőhöz is adnak hitelt

A támogatási maximumot nem kell kimeríteni, kisebb felújításokra is érdemes igénybe venni a lehetőséget. Természetesen mindenki akkor jár jól, ha eléri a 6 milliós keretet, ami után igénybe veheti a 3 milliós támogatási összeget. Amennyiben valaki tervez felújítást, de nem rendelkezik megfelelő saját tőkével, egy speciális, kifejezetten az otthonteremtési támogatáshoz kialakított hitelkonstrukcióval is finanszírozhatja az önrészt.

A családok otthonuk felújítására igen kedvező, 3%-os kamatozású, legfeljebb 6 millió forint összegű, jelzálog alapú lakáshitelt is felvehetnek. Az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben** jelent meg.

A hitel az otthonfelújítási támogatáshoz szorosan kapcsolódik, ugyanis a támogatás összegével a munkálatok befejezését követően automatikusan csökkentik a hiteltartozást. A futamidő maximum 10 év. Az új hitelkonstrukció 2021. február 1-től elérhető.

Aki így szeretné finanszírozni otthona felújítását, annak először a banki hitelt kell igényelnie. Ezután egy éve lesz arra, hogy benyújtsa az otthonfelújítási támogatásra is az igényt, vagyis egy éven belül kell beadni a számlákat az elkészült felújításról.

A hitel felvételének személyi feltételei megegyeznek azzal, amelyek az otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez is szükségesek. A bank megvizsgálja, hogy az igénylő megfelel-e a támogatási program feltételeinek, illetve a támogatás igénylésekor a Magyar Államkincstár is ellenőrzi, hogy az igénylő jogosult-e a felújítási támogatásra.

Fontos, hogy bár a támogatás igénybevételét nem zárja ki, ha valaki szerepel a banki hitelinformációs rendszerben (KHR), a hitel felvételét ez meghiúsíthatja. Amennyiben a banki hitelbírálat alapján valaki nem jogosult a teljes hitelösszegre, egyéb piaci konstrukciókban, például személyi hitelben is gondolkodhat, ezek kamata azonban kevésbé kedvező, mint az otthonfelújításhoz kapcsolódó hitelé.

Segít a Hufbau-Akker!

Kérje munkatársaink tanácsát! Tájékoztatjuk az otthonfelújítási támogatás igénybevételének feltételeiről! Segítünk abban, hogy a lehető legmagasabb összegű támogatást megszerezze! Kedvezményes beszerzési lehetőséggel segítjük azokat, akik nálunk vásárolják meg a felújításhoz szükséges anyagokat!

Néhány példa

Ügyeljünk arra, ha egy 6 000 000 Ft-ba kerülő lakásfelújítást teljesen saját magunk kivitelezünk, úgy a támogatás nem vehető fel utána, mert nem számoltunk el munkadíjat. Ha azonban a felújítást végző szakember munkadíja 1 500 000 Ft, az anyagköltségünk pedig 4 500 000 Ft, akkor is csak 1 500 000-1 500 000 Ft után vehetünk igénybe 3 000 000 Ft támogatást. Mondhatjuk azt is: mindig az alacsonyabb összeg játszik a támogatás megítélésénél.

Kapcsolat